2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ Welleps ကုမ္ပဏီသည် ဗီယက်နမ် ပလတ်စတစ်ပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ Wellps ကုမ္ပဏီသည် Vietnam Plastics Fair တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

hrt (1) hrt (2)


စာတိုက်အချိန်- ဇူလိုင်- ၀၆-၂၀၂၀